Stichting duurzame Ontwikkeling Nederland Suriname
BEL ONS +31 (0) 35 69 53 405
Donateur worden

Verslag seminar ‘Duurzaam toerisme’ oktober 2009

Op 19 oktober 2009 heeft stichting d’ONS een seminar georganiseerd over duurzaam toerisme op het BERGENDAL Eco & Cultural River Resort in Suriname. Het seminar had een fact-finding karakter, waarbij naar antwoorden werd gezocht op de vraag waarom Suriname niet heeft geprofiteerd van de mondiale toename van duurzaam toerisme. In dit seminar is geprobeerd inzichtelijk te maken hoe de keten van de duurzame toeristische sector eruit ziet en hoe deze vorm van toerisme in Suriname bevorderd zou kunnen worden.

Suriname heeft een enorme diversiteit aan flora en fauna. Hiernaast heeft Suriname een groot cultureel historisch erfgoed. Ingrediënten die een grotere toeloop van toeristen zouden moeten rechtvaardigen. De praktijk leert dat de groei van de sector duurzaam toerisme in Suriname, in vergelijking met de omringende landen, achterblijft. In Costa Rica bijvoorbeeld is duurzaam toerisme één van de economische pijlers van het land.

Als belangrijkste oorzaak van het achterblijven, wordt het ontbreken van een toerismewet genoemd. Deze wet moet namelijk richtlijnen uitvaardigen voor duurzaam toerisme in Suriname, helaas is de wet nog in de ontwerpfase.

Hiernaast wordt de gebrekkige (of niet optimale) bestaande infrastructuur en het tekort aan marketing van het product genoemd.

Voorts is er aangegeven dat er een stukje ‘branding’ (het ‘merken’ van de sector) in dit specifieke deel van de toerismeketen wenselijk zou zijn om het duurzame aspect ervan  benadrukken. In Costa Rica is ‘branding’ een belangrijke succesfactor van het duurzame toerisme in dat land. De vraag is of het Surinaamse bedrijfsleven hiervoor klaar is; immers het gaat om harde investeringen die terugverdiend moeten worden. Een goede samenwerking tussen bedrijfsleven, de toerismebranche, NGO’s, de overheid en het Nederlands bedrijfsleven is daarom noodzakelijk om duurzaam toerisme in Suriname aantrekkelijker te maken. Suriname zal via daden aan moeten geven hoe belangrijk zij toerisme vindt. Het is een sector die bij uitstek geschikt is voor het verschaffen van lokale werkgelegenheid en het minimaliseren van de trek van mensen die op zoek zijn naar een baan in de stad.

Stichting dONS

VIEW ALL POSTS