Stichting duurzame Ontwikkeling Nederland Suriname
BEL ONS +31 (0) 35 69 53 405
Donateur worden

Veelgestelde vragen

VEELGESTELDE VRAGEN

Hebt u een vraag over Stichting d’ONS? Op deze pagina vindt u per rubriek een overzicht van de veelgestelde vragen en antwoorden hierop. Kunt u het antwoord op uw vraag niet vinden? Neem dan contact met ons op, we beantwoorden graag uw vragen.

ALGEMEEN

Waar staat stichting d’ONS voor?

d’ONS staat voor de afkorting duurzame Ontwikkeling Nederland Suriname.

De stichting is een vrijwilligersorganisatie en streeft ernaar een bijdrage te leveren aan de duurzame ontwikkeling van Suriname. Duurzaam in economisch opzicht en duurzaam daar waar het gaat om de impact op het milieu en op de sociale omgeving.

Hoe is stichting d’ONS ontstaan?

Stichting d’ONS is op 14 december 2006 opgericht te Naarden.

De stichting werd opgericht omdat de behoefte werd gevoeld bij een groep verontruste Surinamers en Nederlanders, om signalen van milieumisstanden, opkomende klimatologische veranderingen en het behoud van het Surinaamse Amazonegebied op te pakken.

Dit moest dan wel op een duurzame manier gedaan worden en het effectiefst in sectoren die voor duurzame ontwikkeling in aanmerking kwamen. Hiermee werd de grondslag gelegd om het globale proces van duurzame ontwikkeling in Suriname binnen de sectoren landbouw, energie en toerisme actief op gang te brengen.

Wat doet stichting d’ONS?

Stichting d’ONS is een organisatie die ernaar streeft een bijdrage te leveren aan de duurzame economische ontwikkeling van Suriname en richt zich daarbij op drie voor Suriname belangrijke economische sectoren: landbouw, energie en toerisme.

Door de uitwisseling van kennis en ervaring tussen Nederlandse en Surinaamse bedrijven, Ngo’s en particulieren bevordert stichting d’ONS sinds eind 2006 een duurzame ontwikkeling van Suriname. In dit prachtige land is nog veel van de natuur behouden, het maakt onderdeel uit van Amazonia, en dat moet zo blijven.

Met onze projecten proberen we hier een bijdrage aan te leveren. Verder organiseren we regelmatig evenementen: seminars, congressen en expertmeetings om duurzame ontwikkelingen in de sectoren landbouw, energie en toerisme onder aandacht te brengen en het delen van de kennis en ervaring te bevorderen.

In welke landen werkt stichting d’ONS?

Onze projecten worden in Suriname gerealiseerd.

Wat is de werkwijze van stichting d’ONS?

De werkwijze van d’ONS behelst nog steeds het in behandeling nemen van projectaanvragen uit Suriname gericht op duurzame ontwikkeling. De vraag uit Suriname is hierbij altijd leidend.

d’ONS zoekt vervolgens naar geschikte partners en financieringsbronnen in Nederland, maar ook in Suriname om de initiatieven te ondersteunen. Andersom kan de stichting als gids dienen voor Nederlandse bedrijven/ organisaties voor het onderzoeken naar duurzame samenwerkingsvormen in Suriname gericht op de sectoren landbouw, energie en toerisme.

d’ONS is ook een projectorganisatie, die eigen projecten met partners in Suriname uitvoert.

Wat is de missie van stichting d’ONS?

De missie van stichting d’ONS is het leveren van een duurzame bijdrage aan de economische ontwikkeling in Suriname.

Stichting d’ONS stimuleert een balans tussen de economische ontwikkelingen en het milieu zodat de lokale bevolking baat heeft bij de economische ontwikkelingen in de regio.

Stichting d’ONS streeft er naar dat de volgende generatie baat heeft bij de economische ontwikkelingen en op een eigen duurzame wijze kan voortbouwen op de opgedane kennis en ervaring.

Hoe onderscheidt stichting d’ONS zich van andere organisaties?

Stichting d’ONS richt zich niet alleen tot puur natuurbeheer, maar voert activiteiten uit in sectoren die bijdragen aan het behoud en beheer van de natuur en milieu in Suriname.

Deze activiteiten hebben een duurzaam economische component, omdat ze bijdragen aan lokale werkgelegenheid, duurzaam eigen beheer van productie en bestemd zijn voor de volgende generatie Surinamers in Suriname.

Op wat voor manieren kan ik stichting d’ONS helpen?

d’ONS is een stichting gefinancierd door bijdragen van sponsors, donateurs en subsidies. Wij zijn dan ook heel blij met mensen of organisaties die ons financieel of op een andere manier willen ondersteunen.

U kunt structureel Stichting d’ONS ondersteunen door donateur te worden voor een vast bedrag per maand, per kwartaal of per jaar. Daarnaast is het ook mogelijk een eenmalige bijdrage te doen.

Stichting d’ONS is een ANBI-instelling (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dit betekent dat uw giften aftrekbaar kunnen zijn voor de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Uw bedrijf kan producten en/of diensten ter beschikking stellen ten behoeve van de stichting zelf, zodat wij onze kosten zo laag mogelijk kunnen houden. Ook kunnen deze gebruikt worden voor bijvoorbeeld een fondswervende actie, tijdens een evenement of voor een van onze projecten.

Wij zijn altijd op zoek naar mensen en bedrijven die Suriname een warm hart toedragen. Bent u geïnteresseerd en wilt u vrijblijvend een gesprek aanvragen? Neem dan contact met ons op.