Stichting duurzame Ontwikkeling Nederland Suriname
BEL ONS +31 (0) 35 69 53 405
Donateur worden

Stichting d’ONS, EBG en WWF Guianas werken nu aan de ontwikkeling van duurzame leerlijn

PROJECT: Duurzame leerlijn t.b.v. Johannes Kwamie basisschool te Nieuw Koffiekamp
 
Algemeen
Het dorp en de directie van de Kwame school heeft stichting d’ONS  in januari 2013 benaderd voor ondersteuning bij het creëren van bewustzijn t.a.v. duurzaamheid onder haar leerlingen.
 
Stichting d’ONS heeft zich in Suriname en Nederland georiënteerd op organisaties die ervaring hebben met het ontwikkelen van een duurzame leerlijn en die bereid zijn dit initiatief te ondersteunen. In Nederland is het instituut Ecomare benaderd, die een duurzame leerlijn heeft ontwikkeld voor de basisschool in Texel. Zij zijn bereid gevonden de leerlijn te delen met stichting d’ONS en te ondersteunen bij de adaptatie naar Surinaamse omstandigheden. Voor de ontwikkeling van deze leerlijn is een charity-diner in mei 2013 georganiseerd om dekking van deze kosten mogelijk te maken.
 
Doelgroep
De doelgroep bestaat uit de leerlingen van de Kwamie Basisschool. Dit project zal als pilot project worden uitgevoerd op de Kwamie Basisschool. Het project zal na een jaar geëvalueerd worden en zal overlegd worden met de Evangelische Broeder gemeente (EBG; die de overkoepelende organisatie is waar de Kwamieschool onder valt) om de duurzame leerlijn op te nemen in het onderwijs programma van het basis onderwijs. De al aanwezige leerkrachten zullen getraind worden in het verzorgen van de duurzame leerlijn.
 
Doelstellingen van het project
Algemene doelstelling van het project is de Surinaamse bevolking bewust te maken van behoud van het milieu en de natuur van Suriname, te beginnen bij de leerlingen van de basisscholen.
Specifieke doelstelling: de leerlingen van de Kwamie bassischool worden tijdens de lessen geleerd om op een theoretische, maar ook praktische en schoolse manier hun eigen omgeving en de wereld daarbuiten te laten ontdekken (bijv. door bezoeken te brengen aan ecologische ressorts en aan beschermde gebieden in Suriname). Leerlingen zullen hierdoor leren hoe hun eigen acties kleine en grote gevolgen voor hun omgeving en hun toekomst kunnen hebben.
 
Beoogde resultaten

 • De duurzame leerlijn wordt ontwikkeld met de gedachte, dat implementatie in de toekomst  op diverse scholen mogelijk wordt;
 • Met deze leerlijn wordt bewustzijn onder de jongsten gecreëerd over de notie van duurzaamheid: wat is het belang van natuur, zon, licht, warmte, water, voedsel, bomen (bossen), energie en klimaat voor ons, ons gezin, onze omgeving, ons land en voor de aarde;
 • Kennis wordt overgedragen over het waarom en hoe we ons natuur kunnen beschermen;
 • Leerlijn moet hiernaast o.a. ook bijdragen aan de afname van zwerfafval in het dorp;
 • Het effect van deze leerlijn moet verder zijn dat het belang van organische landbouw toeneemt en de neveneffecten van bestrijdingsmiddelen en kunstmest inzichtelijk worden gemaakt;
 • De leerlijn moet ook bijdragen aan een groter bewustzijn t.a.v. van de gevolgen van ontbossing, de afname van zuurstof productie en het ontstaan van kale gebieden en erosie;
 • Tenslotte dient de leerlijn bewustzijn bij de leerlingen te creëren over de gevolgen van onverantwoordelijke goudwinning, woestijnvorming in het Amazonegebied, kwik in de rivieren  etc.

 
Voorgenomen activiteiten
Deze duurzame leerlijn wordt ontworpen voor kinderen van groep 1 t/m 8 van de Kwame-school. De hoofdthema’s van de leerlijn zijn natuur, water en energie, verdeeld als volgt onder de verschillende groepen.

 • Groep 1 en 2: thema zon, licht en warmte
 • Groep 3 en 4: thema voedsel en omgeving
 • Groep 5 en 6: thema energie
 • Groep 7 en 8: thema klimaatverandering

 
De Kwamie basisschool, WWF Guyana’s, EBG en stichting d’ONS zijn op dit moment nauw betrokken bij de ontwikkeling van het lesmateriaal, maar ook bij de wijze van implementatie op de school. De leerkrachten zullen voor de start getraind worden op het gebruik en toepassing van de leerlijn in hun klassen. De verwachting is dat de leerlijn in oktober 2014 ingevoerd zou kunnen worden voor het schooljaar 2014/15. Evaluatie is in juli 2015.

Stichting dONS

VIEW ALL POSTS