Stichting duurzame Ontwikkeling Nederland Suriname
BEL ONS +31 (0) 35 69 53 405
Donateur worden

Persbericht d’ONS congres en award uitreiking 2018

Bedrijf familie Autar wint duurzaamheidsprijs stichting d’ONS

Stichting Duurzame Ontwikkeling Nederland Suriname (d’ONS) heeft het bedrijf Payals Groenten van de familie Autar aan de Helena Christinaweg uitgeroepen tot het duurzaamste mkb-landbouwbedrijf van Suriname. Dit moderne bedrijf dat verschillende groentesoorten teelt met het ‘hydroponic systeem’, maar ook in de volle grond. Het bedrijf heeft volgens de jury grote economische potentie.
De tweede prijs ging naar Kinderhuis Maria Hoeve van de familie Trimoredjo-Tjong A Hung, terwijl het bedrijf Parmas Green Farm van de familie Parmanand aan de Nieuw Weergevondenweg de derde prijs kreeg.

De prijzen werden donderdagmiddag uitgereikt tijdens het congres ‘Duurzame landbouw en voedselkwaliteit in Suriname’ dat in Torarica plaatsvond. Het was de zevende keer dat de Nederlands-Surinaamse organisatie dit congres organiseerde.

De ruim 150 bezoekers kregen via presentaties en interviews informatie over uiteenlopende onderwerpen.

De Nederlandse zaakgelastigde in Suriname, Jaap Frederiks, opende het congres met inspirerende en wijze woorden. Hij draagt de landbouw in Suriname een warm hart toe en beloofde al zijn kennis en ervaring op het gebied van de tuin-en landbouw te zullen inzetten. De Nederlandse ambassade zal projecten bevorderen die de landbouw in Suriname voor uit helpen.

Minister Lekhram Soerdjan van LVV gaf een overzicht van de stand van zaken in de Surinaamse landbouw. Hij gaf aan dat er veel potentie is en dat uitwisseling van kennis met andere landen zeer belangrijk is.

Vanuit het Nederlandse ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid, was senior beleidsmedewerker Chris de Nie vertegenwoordigd. Hij deed uit de doeken dat Nederland een andere vorm van landbouw gaat stimuleren en wel de ‘circulaire’ landbouw. Dit is een vorm van landbouw waarbij geen afval overblijft.

De Surinaamse huisarts Elizabeth Berggraaf en haar Nederlandse collega Tamara de Weijer spraken over het belang van een gezonden levensstijl om diabetes te voorkomen. Volgens de artsen zijn er al voorbeelden van mensen die door aanpassing van hun levensstijl geen medicatie meer nodig hebben en niet meer hoeven te spuiten.

Rob Baan, voorzitter van stichting d’ONS en zadenexpert benadrukte hoe belangrijk het is dat Surinaamse boeren over zaad kunnen beschikken dat geschikt is voor de specifieke Surinaamse omstandigheden. Rob Baan ontving menig applaus van de aanwezigen en sprak de taal van de telers.

Hemwatie Goeptar van HJ Agro legde uit hoe HJ Agro samen met boeren proeven doet om verschillende zaadsoorten die door het Nederlands bedrijf Enza Zaden beschikbaar zijn gesteld, uit te testen.

Bert de Groot, bestuurder van het Nederlandse hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden deed uit de doeken hoe belangrijk het is om samen te werken als het gaat om waterbeheer. Ook gaf hij aan dat aandacht voor waterkwaliteit erg belangrijk is.

Mevrouw Ellen Kok-Hendriks, tuinbouwspecialiste, vertelde over haar ervaringen die ze de afgelopen weken had opgedaan bij haar bezoek aan diverse tuinbouwbedrijven.

Stichting d’ONS werd in 2006 opgericht door mevrouw dr. Joyce Sylvester, oud-burgemeester en oud-senator in Nederland. Tegenwoordig is zij substituut van de Nationale Ombudsman in Nederland. Mevrouw Sylvester was aanwezig bij het congres, zij is ambassadeur van d’ONS. De heer Hendrik Comvalius, coördinator van stichting d’ONS, organiseerde het congres dat door de aanwezigen uitstekend werd beoordeeld.

Persbericht links:

Andere links [bron Dagblad Suriname]:

Andere links [bron GFC Nieuws]:

Stichting dONS

VIEW ALL POSTS