Stichting duurzame Ontwikkeling Nederland Suriname
BEL ONS +31 (0) 35 69 53 405
Donateur worden

Orientatie-missie met The Greenery juni 2010

In de maand juni heeft d'ONS, in samenwerking met het ministerie van LNV en het ministerie van LVV, een oriëntatiemissie georganiseerd naar Suriname. The Greenery was als geïnteresseerde partij uitgenodigd. The Greenery is één van de belangrijkste importeurs en distributeur van groente en fruit in de EU. Deze organisatie kan, door zijn expertise en marktpositie, een bijdrage leveren aan het verbeteren van de marketing en export van Surinaamse groente en fruit.

Tijdens dit bezoek zijn verschillende plantages bezocht en zijn er gesprekken gevoerd met de verschillende actoren binnen het exportproces. Een voltallige bijeenkomst met tuinders en exporteurs op de laatste dag van de missie, heeft het geheel gecompleteerd.

Uit de gesprekken met The Greenery is o.a. naar voren gekomen, dat de opzet van een kleinschalige overzichtelijke luxe exportlijn (met exoten zoals Podosiri en andere anti-oxidanten) van Suriname naar The Greenery economisch haalbaar zou zijn en uitgevoerd kan worden. In deze setting kan er beter worden gewerkt aan de realisering van Global-GAB certificering (noodzakelijk voor de export) voor de kleine boeren. In 2011 zal begonnen worden met de voorbereidingen van de opzet van een dergelijke kleinschalige opzet van deze exportlijn.

 

Stichting dONS

VIEW ALL POSTS