Stichting duurzame Ontwikkeling Nederland Suriname
BEL ONS +31 (0) 35 69 53 405
Donateur worden

Eerste multifunctionele Zonne-energiecentrum op 10 maart 2015 in Suriname

Op dinsdag 10 maart 2015 zal het eerste multifunctionele zonne-energiecentrum van Suriname in het plaatsje Nieuw Koffiekamp te district Brokopondo door stichting duurzame Ontwikkeling Nederland Suriname (d’ONS) en samenwerkingspartners worden geopend. Het is een project dat ruim 3 jaar heeft geduurd, vanaf de werving van gelden door de organisatie van een gala, tot de daadwerkelijke uitvoering op 10 maart a.s. 
 
Aanleiding
De directe aanleiding voor het opzetten van een dergelijk centrum is het verzoek van de bewoners van Nieuw Koffiekamp geweest om te helpen bij het zoeken naar alternatieve energiebronnen, omdat de elektriciteit in het gebied vaak uitviel. Dit had te maken met de lage waterstand in het nabijgelegen stuwmeer, die de hele regio van elektriciteit voorziet. Om hier niet afhankelijk van te zijn, heeft de gemeenschap van Nieuw Koffiekamp stichting d’ONS verzocht om te helpen zoeken naar een alternatief in de vorm van duurzame energie.
 
Met haar partners heeft d’ONS vervolgens gebrainstormd en kwamen zij tot de conclusie dat een zonne-energiecentrum met internetfaciliteit het beste instrument zou zijn op dit verzoek. Middels de organisatie van een gala in mei 2011 is er vervolgens voldoende middelen geworven om dit centrum te bekostigen. Hierna heeft het telecombedrijf Telesur 13 computers met internetfaciliteit gratis ter beschikking gesteld voor de kinderen en de volwassenen van het dorp. De computers draaien allen op zonne-energie. 
De kinderen van de Johannes Kwamiebasisschool (de enige school in Nieuw Koffiekamp) kunnen vanaf nu onderwijsprogramma’s op de computers volgen en via internet informatie opzoeken en zelfs huiswerkbegeleiding op afstand krijgen. Hiermee zou het onderwijsniveau van de basisschool in het dorp bevorderd kunnen worden. Met dit concept (duurzame energie en onderwijs) probeert d’ONS en haar partners het gebruik van duurzame energie in Suriname te bevorderen en het onderwijsniveau van de basisschool te stimuleren. Op een later moment zal met de Anton de Kom universiteit, middels een onderzoeksopdracht, het economisch rendement van het concept van duurzame energie in combinatie met onderwijs worden gemeten. Met het multifunctioneel zonne-energiecentrum kunnen er, naast het centrum, nog 5 woningen en een voetbalveld van elektriciteit worden voorzien. Bovendien hoeft er geen beroep meer te worden gedaan op vervuilende dieselgeneratoren.
 
 

Stichting dONS

VIEW ALL POSTS