Stichting duurzame Ontwikkeling Nederland Suriname
BEL ONS +31 (0) 35 69 53 405
DONEER NU!

Nevenfuncties bestuursleden

NEVENFUNCTIES BESTUUR

Nevenfuncties bestuursleden

Jacqueline Cramer, Voorzitter

 • Lid van het Bestuur en de Adviesraad van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (2010 – heden)
 • Bestuurslid van Nudge (2011 – heden)
 • Lid van de Sociaal-Wetenschappelijke Raad van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (2011-heden)
 • Lid van de Raad van Toezicht van Toneelgroep Oostpool (2011-heden)
 • Lid van het Maatschappelijke klankbordgroep E-waste (2011 – heden)
 • Lid Bestuur Climate KIC Nederland (april 2011 – heden)
 • Voorzitter van de Raad van Advies, E decentraal. Vereniging Federatie Decentrale Duurzame Energie Nederland. (2012 – heden)
 • Voorzitter van de Programmaraad Groen Gas (2012 –heden)
 • Lid van de Programmaraad Smart Grid: Rendement voor Iedereen (2012 – heden)
 • Voorzitter van de Adviesraad Orange Goes Green (2012 – heden)
 • Ambassadeur Multifunctioneel gebruik van de Ondergrond, COB (juni 2012 – heden)
 • Voorzitter van het ESCoNetwerk.nl  (Energie Service Company netwerk)  (jan. 2013 – heden)
 • Voorzitter van de Sounding Board of the Initiative of Wood Pellet Buyers (IWPB) (2013 – 2014); since 2014 called Sustainable Biomass Partnership (2014- heden)
 • Voorzitter van de Adviescommissie Natuurbehoud van het Prins Bernard Cultuurfonds en tevens lid van het College van Adviseurs (met in gang van jan. 2013; daarvoor per 1 sept. 2012 lid)
 • Voorzitter van de Plastic Soup Foundation (2013 – heden)
 • Lid van de Economic Board Amsterdam (2014 – heden)
 • Lid van het Bestuur van TKI EnerGO (gericht op energiebesparing in de bestaande bouw) (2012-2014; gestopt)

Hans Ouwerkerk, Secretaris

 • Voorzitter Stichting Han Lammers Leerstoel UvA te Almere
 • Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Odion te Purmerend
 • Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Alliade te Heerenveen
 • Voorzitter Raad van Toezicht Stichting IJsterk te Amsterdam
 • Lid van het bestuur van de stichting Waterheuvel te Amsterdam

Jan Kees den Bakker, Algemeen lid

 • Voorzitter Stichting Maragoli Community Development, kort MACODEF (2004-heden)
 • Voorzitter College van Diakenen van de Protestantse Gemeente i.w. te Almere (2008-heden)

Rob Putter Engel, Algemeen lid

 • Directeur van Latin Capital N.V.  (wealth management – Sint Vincent)
 • Directeur van First Capital N.V. (private equity – Suriname)
 • Bestuurslid Stg. Combat Readiness Suriname (self defense trainingen – Suriname)

Anco de Smet, Penningmeester

 • Commissielid van BSV de Zuidvogels te Huizen (2006-heden)
 • Coach voor Startende Ondernemers bij Utrechtse Ondernemers Academie (2013-heden)
 • Kredietunie Gooi (juli 2014-heden)

De nevenfuncties conflicteren niet met de functie bij de stichting duurzame Ontwikkeling Nederland Suriname.