Stichting duurzame Ontwikkeling Nederland Suriname
BEL ONS +31 (0) 35 69 53 405
Donateur worden

Inschrijving voor award ‘duurzaamste MKB-landbouwbedrijf 2016 in Suriname’ van start!

Stichting d’ONS, met ondersteuning van het ministerie van Economische Zaken (EZ) in Nederland en het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) in Suriname gaan in 2016 voor de vijfde keer op zoek naar de duurzaamste MKB-landbouwbedrijf van Suriname.
 
Duurzaam telen is nodig met het oog op voedselveiligheid, gezonde landbouwproducten en een goede volksgezondheid. Er is reeds een aantal landbouwers en agro-industriëlen dat duurzaam teelt en onderneemt. Dit proces wil Stichting d’ONS en haar partners ook in 2016 blijven stimuleren, door de winnaars een prijs toe te kennen in de vorm van een geldbedrag.

Hoe in te dienen?

Van 23 maart tot en met 23 april 2016 kunt u uw bedrijf opgeven voor deze wedstrijd.

Prijzen

De winnaar van de award 2016 ontvangt een geldbedrag van €2000,-. De winnaar van de tweede plek ontvangt € 1000,- en het bedrijf dat op de derde plek komt ontvangt een bedrag van € 500,-. Met het uitreiken van deze prijzen hoopt stichting d’ONS de duurzame, maar ook de biologische landbouw in Suriname te bevorderen.

Voorwaarde voor deelname

Het bedrijf voldoet of heeft de intentie te voldoen aan een aantal aspecten:

Grootte van het bedrijf

  • Het bedrijf dient minimaal 5 en maximaal 20 ha groot te zijn.

 

Type bedrijven

  • Primaire landbouwers

 

Inhoudelijk

Economische aspecten zoals:
  • Het bedrijf draagt bij aan de lokale economische ontwikkeling en is voor langere duur levensvatbaar.
  • Het bedrijf is financieel gezond en heeft een positief gemiddelde over de laatste 5 jaar.

 

Milieu-gerelateerde aspecten zoals:
  • De productiewijze van het bedrijf schaadt zo min mogelijk het milieu, zowel op het bedrijf als daarbuiten.
  • Het bedrijf streeft naar minimalisering van gebruik van schadelijke middelen, zoals door biologische landbouw en geïntegreerde gewasbescherming is aanbevolen.

 

Sociaal-maatschappelijke aspecten zoals:
  • Het bedrijf streeft naar een positieve bijdrage aan haar sociaal-maatschappelijke omgeving en respecteert de regelgeving van de overheid.
  • Schadelijke stoffen worden zorgvuldig gebruikt en opgeslagen: werknemers lopen geen gezondheidsrisico’s door gebruik van deze middelen.

 

Uitreiking

De uitreiking van de prijs vindt plaats op vrijdag 10 juni 2016 in hotel Torarica en zal onder dagvoorzitterschap van Henna Draaibaar zijn.
 
Een professionele jury zal de bedrijven die zich hebben aangemeld toetsen op basis van de hierboven opgegeven duurzame aspecten. De jury brengt tevens een bezoek aan de geselecteerde bedrijven. Uit die bedrijven zal een winnaar worden gekozen.

Inschrijven

U kunt zich inschrijven door het online inschrijfformulier in te vullen.
 
U kunt het formulier ook downloaden en invullen.De inschrijvingen kunt u digitaal opsturen naar info@stdons.nl of per post opsturen naar het kantoor van de VSB aan de Prins Hendrikstraat 18, PO Box 111, Paramaribo Suriname, o.v.v. Award duurzaamste MKB-ladbouwbedrijf 2016 in Suriname. De formulieren kunt u ook bij de VSB ophalen, invullen en inleveren. Meer informatie over deze wedstrijd kunt u vinden op www.stdons.nl.

Seminar duurzame landbouw

Voorafgaand aan de wedstrijd, zal er op dezelfde dag een seminar over duurzame ontwikkeling in de landbouw worden georganiseerd. Het onderwerp is ‘Financieringsbronnen voor de duurzame landbouw in Suriname’. Ook hier kunt u zich voor opgeven.

Stichting dONS

VIEW ALL POSTS