Stichting duurzame Ontwikkeling Nederland Suriname
BEL ONS +31 (0) 35 69 53 405
Donateur worden

Eerste duurzame leerlijn op basisschool in Brokopondo, Suriname

Aanleiding 

Het dorp Nieuw Koffiekamp is omringd door kleinschalige goudmijn-activiteiten. Op basis van deze activiteiten en de destructieve gevolgen van het bijgaand kwikgebruik, hebben docenten en kinderen van de Johannes Kwamiebasisschool in het zelfde dorp een verzoek gedaan aan stichting d’ONS om te helpen bij de opzet van een onderwijslijn, waarmee de kinderen bewust worden gemaakt van het noodzakelijke behoud van het Surinaamse Amazonegebied, maar tegelijk ook handvatten krijgen hoe concreet bij te dragen aan dat behoud. De kinderen en docenten hebben aangegeven de goudmijnactiviteiten af te wijzen en een bijdrage te willen leveren aan het omringend milieu en de natuur.

Stichting d’ONS heeft met dit verzoek in gedachten, contact gezocht met de organisatie Ecomare, die een duurzame leerlijn aan het uitvoeren was op het waddeneiland Texel in Nederland. Deze leerlijn was perfect voor Suriname en moest slechts geadapteerd worden naar Surinaamse omstandigheden. Ecomare heeft hier vriendelijk toestemming voor gegeven. De adaptatie moest echter bekostigd worden en middels een charity-diner is in mei 2013 voldoende middelen geworven om dit te doen. Vervolgens is het adaptatie-proces gestart door samenwerking van d’ONS met de staf van de Stichting Onderwijs der Evangelische Broedergemeente Suriname (EBGS), WWF Guianas, de Johannes Kwamiebasisschool en de vormgever. Het resultaat van deze hechte samenwerking heeft geleid tot de voltooiing van de Surinaamse duurzame leerlijn in januari 2015. 

De aankondiging van de leerlijn zal op 10 maart 2015 in Nieuw Koffiekamp plaatsvinden en is inmiddels geïnstalleerd op de op zonne-energie draaiende computers in zonne-energiecentrum van Nieuw Koffiekamp. Samen met de opening van dit multifunctioneel zonne-energiecentrum is de introductie van deze leerlijn een primeur voor Suriname. Dit pilot zal een jaar draaien en worden geëvalueerd; vervolgens zal bij een positieve evaluatie de leerlijn ook op de andere scholen, van in ieder geval EBGS, worden uitgevoerd.

Kinderen

Het onderwijspakket van de duurzame leerlijn is bestemd voor de kinderen van groep 1 t/m 6. De hoofdthema’s van de leerlijn zijn bos, water en energie en als volgt onderverdeeld:

Groep 1 en 2
Thema: zon, licht en warmte
Groep 3 en 4
Thema: voedsel en omgeving
Groep 5 en 6
Thema: energie en klimaatverandering

Doel

Tijdens de lessen ontdekken de leerlingen op een praktische en schoolse manier van alles over hun eigen omgeving en de wereld daarbuiten (ze brengen bijvoorbeeld een bezoek aan ecologische-resorts en aan het beschermde Matapica-strand in Suriname). Leerlingen leren hoe hun eigen keuzes kleine en grote gevolgen voor hun omgeving en hun toekomst hebben. De leerlingen werken op door zonne-energie aangedreven computers, die in het multifunctionele zonne-energiecentrum in het dorp aanwezig zijn en op de school zelf. De leerlijn is een aanvulling op het bestaande natuuronderwijs curriculum van de basisscholen in Suriname. 

Nieuw Koffiekamp

Het dorp bestaat uit 500 inwoners, van wie 150 kinderen in de leeftijdscategorie 4 tot en met 12 jaar. Een groot deel van deze kinderen (90%) zit op de Johannes Kwamiebasisschool. De prestaties van de school zitten op het landelijk niveau. De ambitie van de school is om de kinderen goed onderwijs voor te schotelen en deze leerlijn draagt via het begrijpend-lezen component daaraan toe. D’ONS hoopt met haar partners een bijdrage te leveren aan goed onderwijs, maar bovenal handvatten te bieden aan kinderen bij het behoud van Surinaamse Amazonegebied. De stichting Johan Ferrier Fonds heeft tenslotte, middels een gift, bijgedragen tot de stimulerende inrichting van het zonne-energiecentrum waar de lessen onderwezen zullen worden.

 

Stichting dONS

VIEW ALL POSTS