Stichting duurzame Ontwikkeling Nederland Suriname
BEL ONS +31 (0) 35 69 53 405
Donateur worden

ANBI informatie

ANBI INFORMATIE

STICHTING d'ONS

is een Algemeen nut beogende instelling (ANBI).

Meer over de ANBI-status leest u op de site van de belastingdienst.

Naam organisatie, KvK- en RSIN nummer

Stichting Duurzame Ontwikkeling Nederland Suriname – Stichting d’ONS
KvK Nummer: 32119940
RSIN Nummer: 817359588

Internet adres

http://www.stdons.nl

Contact

Postadres
Lambertus Hortensiuslaan 66
Naarden 1412GX

Bezoekadres (alleen op afspraak)
Lambertus Hortensiuslaan 66
Naarden 1412GX

Email: info@stdons.nl
Telefoon nummer: 035 69 53 405

Doelstelling

De stichting is een good will organisatie en streeft ernaar een bijdrage te leveren aan de duurzame ontwikkeling van Suriname. Duurzaam in economisch opzicht en duurzaam daar waar het gaat om de impact op het milieu en op de sociale omgeving.

Beleidsplan

Klik hier voor het beleidsplan 2016-2021.

Bestuurders

De stichting wordt geleid door een bestuur van vijf leden. Er zijn vier bestuursvergaderingen per jaar. De samenstelling van de Bestuur is gepubliceerd op onze webpagina: http://www.stdons.nl/bestuur-en-raad-van-advies
Een overzicht van nevenfuncties Bestuur is via deze link te raadplegen: http://www.stdons.nl/nevenfuncties-bestuursleden

Beloningsbeleid

Het beloningsbeleid voldoet aan het gestelde criterium in het Reglement CBF-Certificaat voor kleine goede doelen. Bestuursleden ontvangen geen bezoldiging. Een redelijke vergoeding voor gemaakte onkosten wordt niet als bezoldiging aangemerkt.
De stichting heeft een directeur in dienstverband die als werknemer bezoldigd is.
Alle vergoedingen worden in de jaarrekening zichtbaar gemaakt en nader toegelicht.

Activiteiten

  • Voortzetting van succesvolle projecten zoals het Twinningsproject ‘Stimulering klein ondernemerschap in Suriname’, waarbij 150 Surinamers opgeleid zijn tot ondernemers die in de duurzame sectoren water, landbouw, eco-toerisme, houtproducten, en energie werkzaam zullen zijn.
  • Het opstarten van concrete projecten zoals bijvoorbeeld de bouw van een multi-functioneel zonne-energiecentrum in het binnenland van Suriname en de award-uitreiking voor het meest duurzame agrarische mkb-bedrijf in Suriname. Met het laatste wil de stichting bevorderen dat de groep duurzame telers in Suriname nog groter wordt.
  • Het opstarten van een duurzame onderwijslijn voor de kinderen uit groep 1 t/m groep 6 van een basisschool in het district Brokopondo.
  • In Suriname bijdragen aan het vergroten van het bewustzijn van het belang van duurzame ontwikkeling. Door middel van het organiseren van inhoudelijke bijeenkomsten in zowel Suriname als Nederland, meewerken aan programma-uitzendingen, het publiceren van artikelen in kranten en door communicatie op de website en in nieuwsbrieven wil d’ONS de aandacht op dit thema vestigen.
  • Het produceren van halfjaarlijkse wetenswaardige nieuwsbrieven over de activiteiten van stichting d’ONS.
  • Tenminste een keer per jaar organiseren van een seminar rondom deze thema’s: water, landbouw (sappen, vruchten, siropen), ecotoerisme, bosbouw en constructiehout en duurzame energie en biobrandstoffen
  • Organisatie van de eindejaarsbijeenkomst.

 
Meer over de activiteiten van Stichting d’ONS kunt u lezen in onze halfjaarlijkse nieuwsbrief ‘Onder d’ONS’. De nieuwsbrieven zijn per aanvraag, via contactformulier, beschikbaar. De eerste editie van de nieuwsbrief werd in 2009 uitgebracht.

Jaarverslag

In het jaarverslag zijn onder meer de overzichten van baten en lasten te vinden inclusief accountantsverklaringen.